ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับสมัคร
การเตรียมตัวก่อนวันอบรมและทดสอบ
 1. ก่อนวันอบรมฯ โปรดตรวจสอบ Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ปส. จะส่งลิงค์ที่เกี่ยวกับการอบรมและการทดสอบให้ท่าน ดังนี้
  • ลิงค์สำหรับเข้าทดลองใช้งานระบบ
  • ลิงค์สำหรับการเข้าอบรมฯ

 2. หากภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรมฯ ท่านยังไม่ได้รับ E-mail แจ้งจากเจ้าหน้าที่ ปส. ขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ ปส. โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล / ครั้งที่สมัครอบรม / E-mail หลัก และ E-mail สำรอง / หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก มาทาง E-mail : training@oap.go.th ก่อนวันอบรมฯ เท่านั้น

 3. วันที่เข้าทดลองใช้งาน และวันที่เข้ารับการอบรมฯ ด้วยระบบ Cisco Webex Meetings ขอให้ท่านกดเข้าลิงค์ ที่ ปส. ส่งให้ทาง Email ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น "ในวันอบรมฯ จริง ปส. จะเปิดระบบก่อนการอบรมฯ 30 นาที เพื่อให้ท่านเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมฯ เนื่องจากการอบรมและการทดสอบฯ จะดำเนินการในลักษณะ Realtime"

 4. โปรดศึกษาและทำความเข้าใจประกาศและวิธีการเข้ารับการอบรมและการทดสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEX) คลิกที่นี่

 5. จัดหา/เตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมและการทดสอบฯ ในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถเปิดกล้องได้ /มีไมโครโฟนหรือหูฟังที่มีไมโครโฟนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าร่วมอบรมฯ

 6. ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อใช้เป็นช่องทางการเข้าห้องอบรมออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางนี้ในการอบรมและการทดสอบฯ
  • สำหรับคอมพิวเตอร์     download
  • สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ IOS บน App Store    download
  • สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ Android บน Google Play    download

 7. ศึกษาคู่มือแนะนำการใช้งานเครี่องมือระบบ Cisco Webex Meetings  คลิกที่นี่

ข้อมูลติดต่อ

กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมฯ

โทร 0 2596 7600 ต่อ 1113 - 4

E-mail : training@oap.go.th

ขั้นตอนการใช้งาน