ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและทดสอบ

2566

7

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 7/2566 

2566

6

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 6/2566 

2566

5

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2566 

2566

4

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2566 

 

 

  • ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

 

 

2566

3

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2566 

 

 

 

  • ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

 

  • ลิงค์สำหรับเข้าห้องอบรมและทดสอบฯ    อบรมและทดสอบ  - วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

2566

2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2566 

2566

1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2566