ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

2565

4

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2565

 

คลิก >>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2565

 

ทั้งนี้  ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบฯ (กรุณา Login เข้าสู่ระบบ) คลิกที่เมนู ---ตรวจสอบสถานะ ---- ดาวน์โหลดวุฒิบัตร  เพื่อนำไปประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

ที่เว็บไซต์ http://rsothai.oap.go.th  

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

โทร  02 562 0134 (สายตรง)   หรือ 02 596 7600 ต่อ 4306, 4308 

มือถือ  088 860 2157, 089 200 6241

E-mail : rso@oap.go.th

 

2565

3

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2565

คลิก >>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2565

 

ทั้งนี้   ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบฯ (กรุณา Login เข้าสู่ระบบ) คลิกที่เมนู ---ตรวจสอบสถานะ ---- ดาวน์โหลดวุฒิบัตร  เพื่อนำไปประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

ที่เว็บไซต์ http://rsothai.oap.go.th     

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

โทร  02 562 0134 (สายตรง)   หรือ 02 596 7600 ต่อ 4306, 4308 

มือถือ  088 860 2157, 089 200 6241

E-mail : rso@oap.go.th

 

 

 

2565

2

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2565

 

คลิก >>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 2/2565

 

ทั้งนี้   ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบฯ (กรุณา Login เข้าสู่ระบบ) คลิกที่เมนู ---ตรวจสอบสถานะ ---- ดาวน์โหลดวุฒิบัตร  เพื่อนำไปประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

ที่เว็บไซต์ http://rsothai.oap.go.th     

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

โทร 02 562 0134 (สายตรง) หรือ 02 596 7600 ต่อ 4306, 4308 E-mail : rso@oap.go.th

 

 

 

2565

1

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2565

 

คลิก >>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2565

 

ทั้งนี้   ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบฯ (กรุณา Login เข้าสู่ระบบ) คลิกที่เมนู ---ตรวจสอบสถานะ ---- ดาวน์โหลดวุฒิบัตร  เพื่อนำไปประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

ที่เว็บไซต์ http://rsothai.oap.go.th     

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

โทร 02 562 0134 (สายตรง) หรือ 02 596 7600 ต่อ 4306, 4308 E-mail : rso@oap.go.th