ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

2564

3-4

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2564 และ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

คลิก>> รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2564 และ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

 

 

  • ผู้เข้าอบรม สามารถพิมพ์ใบประกาศ ได้ทางเมนู ตรวจสอบสถานะ/ผลการอบรมและทดสอบ
  • เว็บไซต์ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต   http://rsothai.oap.go.th/index.php/main 

 

***สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุฯ เดือน พฤศจิกายน, ธันวาคม 2564 และ มกราคม 2565 ที่ไม่ได้สมัครอบรมและทดสอบฯ ในครั้งที่ 3/2564 และ ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งได้เนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว โปรดติดต่อกลุ่มงานใบอนุญาตฯ    โทร 0 2596 7600 ต่อ 4306, 4308 มือถือ 088 860 2157, 089 200 6241 E-mail: rso@oap.go.th

 

 

2564

เพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) เพิ่มเติม

2564

1-2

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564