คู่มือการใช้งาน

วิธีใช้งานระบบ

ศึกษาคู่มือ การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ การสมัครอบรมและทดสอบฯ การติดตามสถานะการสมัครและขอวุฒิบัตร

อ่านวิธีการใช้งานระบบ
ลืมรหัสผ่าน

หากลืมรหัสผ่าน ให้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ โดยระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่เคยลงทะเบียนไว้

อ่านวิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน